ค่าเรียนเริ่มต้นต่อเดือน

เรียนเดี่ยว 2,700 บาท

เรียนคู่ 2,200 บาท

เรียนกลุ่ม 3-4 คน 1,800 บาท

เรียนเปียโนอย่างเข้มข้น กับนักเปียโนที่จบทางด้าน Piano Performance 

เปียโน

เรียนเปียโน และ ขับร้อง

ทั้งแบบกลุ่มและเรียนเดี่ยว

สำหรับผู้สูงอายุ

ดนตรีผู้สูงอายุ

วิชาขับร้องเพื่อพัฒนาทักษะ

การเตรียมสอบเกรด

และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขับร้อง

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี

โสตทักษะ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สร้างพื้นฐานด้านดนตรีที่ดี

ตั้งแต่เริ่มต้น และพัฒนาพรสวรรค์

ดนตรีเด็กเล็ก

เตรียมสอบเกรดมาตรฐานสากล

รางวัลที่ได้รับ:

คะแนนสูงสุดในประเทศจากการสอบ

ABRSM  และ TRINITY 

TRINITY
ABRSM